Transportavimas

Sprendimas transportavimui ir ekspedicijai išsiskiria savo lankstumu, greičiu, patogumu, kokybe ir suteikia galimybę lengvai kontroliuoti visus reikalingus procesus.

Naudojantis šiuo sprendimu visi duomenys yra apdorojami ypač greitai, o dirbti su juo – labai patogu ir efektyvu. Be pagrindinių funkcijų, sprendimas apima ir verslo analitiką bei buhalterinę apskaitą.

 

Klientų savitarna

 • Galimybė klientui pačiam pateikti užsakymus;
 • Galimybė klientui sekti krovinio judėjimą;
 • Galimybė klientui sekti užsakymo būklę;
 • Kliento atsiskaitymų ir užsakymų istorijos atvaizdavimas;
 • Elektroninės sąskaitos ir jų parsisiuntimo galimybė;
 • Klientų savitarnos funkcijos integracija su egzistuojančiais tinklapiais.

Transporto vadybos sistema

 • Klientų užklausimai ir jų analizė (laimėti, pralaimėti, priežastys);
 • Klientų užsakymų valdymas;
 • Klientų kreditų limitų kontrolė;
 • Interaktyvūs reisų formavimo įrankiai;
 • Automobilių, priekabų, vairuotojų užimtumo kalendoriai ;
 • Vežėjo partnerių tansporto valdymas;
 • SMS, el. laiškų siuntimas vairuotojams;
 • Įv. tiekėjų duomenų importas ir paskirstymas reisams;
 • Reisų savikainos skaičiavimas;
 • Reisų pelningumo analizė, planuojamos ir faktinės savikainos palyginimas;
 • Detalios transporto priemonių kortelės;
 • Kiekvienai transporto priemonei priskiriamos kuro normos;
 • Kuro pajamavimas, nurašymas, likučių sekimas;
 • Kuro kortelių, tech. apžiūros, draudimo, TIR dokumentų apskaita;
 • Detali kiekvienos transporto priemonės remonto istorija;
 • Spausdinami transporto priemonių kelionės lapai, kuro žurnalas, vairuotojų ataskaitos, remonto istorijos.
 • PVM sąskaitos – faktūros, sutartys, kt. dokumentai skirtingomis kalbomis;
 • Jungys su pasirinktomis transporto sekimo sistemomis;
 • Jungtys su vairuotojų darbo rėžimo priežiūros sistemomis;
 • Jungtis su VVS.

           Ataskaitos:

 • Reiso pelningumas – konkretaus reiso pelningumas. Plano/fakto palyginimas;
 • Užsakymo pelningumas – konkretaus užsakymo pelningumas. Plano/fakto palyginimas;
 • Užsakovo pelningumas;
 • Vadybininko pelningumas;
 • Vilkikų pelningumas.

Ekspedicijos vadybos sistema

 • Klientų užklausų valdymas, vadybos kontrolė;
 • Užsakymų valdymas, vadybos kontrolė;
 • Multimodalinė ekspedicija;
 • Vežėjų transporto  valdymo įrankiai.

           Ataskaitos:

 • Kontaktų ataskaita – naujų esamų klientų skaičius per laikotarpį;
 • Užklausimų ataskaita – Kiek buvo užklausimų, kiek iš jų laimėtu – sukurta užsakymų;
 • Apyvartų ataskaita – pagal klientą, padalinį, vadybininką;
 • Kitos.

Klientų bazės valdymas ir įmonės vidaus komunikavimas

 • Klientų kontaktinės informacijos kaupimas, saugojimas, sisteminimas ir analizavimas;
 • Įvairūs darbo kalendoriai;
 • Darbuotojų darbo organizavimas: darbų planavimas, vykdymas, kontrolė;
 • Darbo su klientais istorija;
 • Elektroninis paštas;
 • Elektroninis dokumentų archyvas – klientų pasiūlymai, sutartys ir kiti įmonės dokumentai;
 • Informacinių naujienlaiškių klientams siuntimas, reklaminių kampanijų vykdymas;
 • Vidinės įmonių komunikacijų priemonės: skelbimai, diskusijos.

Skaityti daugiau čia

Buhalterija

 • Bendrasis žurnalas, apyvartų, analitiniai, valiutiniai žiniaraščiai, didžioji knyga;
 • Kasos knyga, žiniaraščiai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, atskaitingų asmenų avansų apyskaitos;
 • Kelionės lapų formavimas ir spausdinimas;
 • Pajamų/sąnaudų ir kitų buhalterinių sąskaitų automatinis uždarymas, valiutinių likučių perkainavimas;
 • Automatinis valiutų atnaujinimas;
 • Bankų pavedimų eksportas į bankų programas;
 • Pirkėjų pavedimų importas iš banko programų;
 • Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų paskirstymas ir nurašymas;
 • Įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitos;
 • PVM, GPM deklaracijos, elektroninių Sodros ataskaitų formų parengimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Finansų konsolidacija.

Personalo valdymas ir Darbo užmokestis

Darbo užmokestis gali būti skaičiuojams pagal:

 • Išdirbtą darbo laiką;
 • Pastovius ir vienkartinius priskaitymus  bei išskaitymus;
 • Taikomas mokestines lengvatas;
 • Papildomas pareigas, etatus;
 • Suminę darbo laiko apskaitą.

Sistema leidžia:

 • Importuoti vairuotojų darbo laiko duomenis iš vairuotojų darbo rėžimo priežiūros sistemų.
 • Formuoti darbo laiko žiniaraščius;
 • Vykdyti nepanaudotų atostogų apskaitą;
 • Vykdyti atostogų rezervo apskaitą;
 • Suskaičiuoti ligos pašalpas, „mamadienius“;
 • Suskaičiuoti alimentų ir vykdomųjų raštų atskaitymus pagal valstybės nustatytą tvarką, prioritetus;
 • Suskaičiuoti papildomus atlyginimų priedus pagal dienos ar valandos įkainius;
 • Atostogas ir atostogų kompensacijas pagal pareigas, etatus;
 • Formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą;
 • Formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimų lapelius;
 • Spausdinti priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. ataskaitas;
 • Formuoti GPM, Sodros ataskaitas;
 • Formuopti grupinius darbo užmokesčio pervedimus į bankus.

            Personalo valdymui skirta:

 • Asmenų kortelės;
 • Sudaromos ir spausdinamos darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų pažymėjimai;
 • Sudaromi ir spausdinami personalo valdymo įsakymai;
 • Sudaromi ir spausdinami pranešimai Sodrai, įv. pažymos;
 • Kontroliuojama darbuotojo kvalifikacijos kėlimo eiga, karjera;
 • Kitos personalo valdymo funkcijos.

Ekonominė analizė

 • Horizontali ir vertikali balanso bei pelno/nuostolių ataskaitų analizė;
 • Įmonės ekonominiai rodikliai: pelningums, rentabilumas ir pan.;
 • Įmonės finansiniai rezultatai ir pelno/nuostolių ataskaita pagal veiklos rūšis, kaštų centrus, padalinius, vadybininkus;
 • Biudžetas;
 • Pinigų srautų ataskaitos;
 • Įv. finansų analizės ataskaitos.

Verslo analitika

Analizei naudojama QlikView programinė įranga suteikia vartotojams galimybę interaktyviai analizuoti kritiškai svarbią verslo informaciją intuityvioje, produktyvioje bei kūrybiškoje aplinkoje.

UAB „BŪTENTA“ gali pateikti analitines aplikacijas šiai informacijai analizuoti:

Veiklos ataskaitos:

 • Pajamos/Sąnaudos pagal klientus (pirkėjai/tiekėjai);
 • Pajamos pagal veiklas, vadybininkus ir klientus;
 • Savikaina kintamų kaštų 1 km atžvilgiu bei pastovių kaštų 1-ai dienai atžvilgiu.

Finansinės ataskaitos:

 • Pagrindinės veiklos pajamos, savikaina, bendras pelnas, bendrasis pelningumas;
 • Veiklos sąnaudos, tipinės veiklos pelnas, grynasis pelningumas, kitos veiklos pajamos, kitos veiklos sąnaudos, kitos veiklos pelnas;
 • Finansinės pajamos, finansinės sąnaudos, finansinės veiklos pelnas;
 • EBITDA, EBITDA2, skolos padengimo koeficientas, kapitalo rodiklis , grynoji finansinė skola, grynosios skolos ir EBITDA santykis, mokumo koeficientas;
 • Pinigų srautai.

             Statistika:

 • Parko rida pagal maršrutą, vadybininką, vilkiką, jų vidurkiai;
 • Transporto pajėgumų panaudojimo analizė;
 • Kuro pylimai pagal šalis, stoteles, vilkikus;
 • Nuosavų, lizinguojamų vilkikų, puspriekabių santykinė statistika;
 • Vilkikų imlumas remonto sąnaudoms;
 • Remonto dienos, tuščios dienos pagal vilkikus ir vidutinė 1 vilkiko 1-os dienos rida.

            Personalas:

 • Vilkikų, vairuotojų santykis;
 • Autoserviso darbuotojų kaita;
 • Administracijos darbuotojų kaita.

Galimos ir kitos, įvairios, įmonės poreikius atitinkančios analitinės aplikacijos.

Skaityti daugiau čia

 

 

Sėkmės istorija

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad, administruojant programinių sprendimų diegimo projektą galėjome pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės ,,BŪTENTA" patirtimi. Jos specialistų teikiamų [...]
Visos sėkmės istorijos

Išaugusiems apskaitos poreikiams rinkitės Būtent VALDYMUI

 • Finansų valdymas
 • Atsargų valdymas
 • Ekonominė analizė
 • Sprendimai, padedantys uždirbti pinigus
Daugiau informacijos