Sistemų palyginimas

  Nano Nano+ Būtent Apskaitai Būtent Valdymui
Papildomos darbo vietos    
Integracijos    

Papildomos duomenų bazės

Sprendimai valdymui      
Papildomi programavimo darbai    
Palaikymo naujiniai
         
Papildomos funkcijos        

Darbo užmokestis

 

iki 15 darb.

Personalo apskaita    
Komplektavimas
Gamybos apskaita    
Pakuočių apskaita    
Autoserviso apskaita    
Kuro ir autoūkio apskaita    
Transporto logistikos ir autoūkio apskaita    
Analizės funkcijos      
 
Funkcijų palyginimai
Prekyba
Prekių pajamavimas
Prekių išlaidavimas
Prekių apyvartos ataskaitos
Kokybės paž. važtaraščio spausdinimas    
Realizacijos ataskaitos
Neparuošti pajamų dokumentai      
Neparuošti išlaidų dokumentai      
Išlaidų dokumentų paruošimas      
Abonentinių sąskaitų formavimas    
Grupinis dokumentų spausdinimas ir siuntimas    
Kainininkų spausdinimas      
Nuolaidos      
Nuolaidų kategorijos      
Nuolaidų parametrai      
Prekių fin. paskirstymas      
Operacijų fin. paskirstymas      
Finansinių operacijų formavimas
Finansinių operacijų tikrinimas    
Dokumentų sumų perskaičiavimas
Dokumentų savikainos perskaičiavimas
Prekybos parametrai
Atsiskaitymai
Apmokėjimas tiekėjams
Pirkėjų apmokėjimas
Avansai tiekėjams    
Pirkėjų avansai    
Skolų užskaitymas
Apmokėjimo tikrinimas    
Skolų likučio tikrinimas      
Pirkėjų skolos    
Pirkėjai, terminai      
Kreditoriai, debitoriai      
Atsiskaitymai su pirkėjais, tiekėjais
Prekybos statistika      
Vadybininkai      
Vadybininkų įkainiai      
Vadybininkų ataskaitos      
Atsiskaitymų parametrai    
Likučiai
Prekių likučiai
Prekių atsargos      
Atsargų judėjimas      
Analogai      
Mato vienetų perskaičiavimas      
Inventorizacija
Kainų įrašymas į prekių žinyną    
Savikainos sąskaitos tikrinimas
Sandėlių tikrinimas      
Ataskaitos
Grafikai      
Visų likučių atnaujinimas
Finansai
Finansinės operacijos
Turiniai      
Finansinių operacijų spausdinimas
Apyvartos žiniaraščiai
Analitiniai žiniaraščiai
Kasos žiniaraščiai
Valiutiniai žiniaraščiai    
Klientų sąskaitų likučiai, judėjimas
Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas
Sąskaitų uždarymas      
Klientų sąskaitų uždarymas      
Valiutinių likučių perkainavimas
Žurnalas – orderis    
Sintetinių sąskaitų žiniaraštis
Didžioji knyga
Atsiskaitymai su darbuotojais
Kasos pajamų orderiai
Kasos išlaidų orderiai
Mokėjimo pavedimai    
Debeto pavedimai    
Pavedimų suvestinės    
Tarptautiniai pavedimai    
Pavedimų eksportas    
Ateinantys laikotarpiai
Finansinių operacijų parametrai
Formos
VMI formos
Stulpelių grupės
Ataskaitų stulpeliai
Pelno ataskaita
Pelno paskirstymo ataskaita    
Balansas
Pinigų srautų ataskaita    
PVM deklaracijos
Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracijos  
Metinė pajamų mokesčio deklaracija  
El. SODROS ataskaitų parengimas  
Valstybių kodai  
Savivaldybių kodai  
Formų parametrai    
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikio turto kortelės

Ilgalaikio turto grupės    
Ilgalaikio turto tipai    
Ilgalaikio turto šifrai    
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas
Komisijos sudėtis
Ataskaitos
Finansinių operacijų formavimas
Turto parametrai    
  Išbandyti Išbandyti Išbandyti Išbandyti