Mažmeninė Prekyba

Mažmeninei prekybai pritaikytas sprendimas yra skirtas parduotuvių darbui organizuoti, prekių likučiams prižiūrėti ir suteikia galimybę turėti kompiuterizuotą pardavėjo darbo vietą.

Labai svarbi čia yra vidaus komunikavimo sistema, kuri nepamainoma organizuojant darbą parduotuvių tinkle. Šia sistema visų prekybos taškų darbuotojams greitai ir patogiai perduodama svarbi informacija ir nurodymai. Dar vienas šio sprendimo privalumas – integracija su elektronine parduotuve.

Šis sprendimas kaip ir kiti turi verslo analizės bei apskaitos funkcijas.

 

Įmonės vidaus komunikavimo sistema

 • Svarbios informacijos parduotuvėms platinimo priemonės: užduotys, skelbimai, diskusijos;
 • Elektroninis paštas;
 • Elektroninis dokumentų archyvas;
 • Informacinių naujienlaiškių klientams siuntimas, reklaminių kampanijų vykdymas.

Skaityti daugiau: čia

Prekybos ir atsargų valdymo įrankiai

 • Kainodaros sistema;
 • Barkodų, lipdukų ir etikečių spausdinimas;
 • Prekių atrinkimas pagal klientų užsakymus duomenų kaupiklių ir barkodų skaitytuvų pagalba;
 • Tiekėjų užsakymų valdymas;
 • Nejudančių prekių ataskaitos;
 • Atsargų valdymas (min/max) atskiruose sandėliuose;
 • Prekių likučių valdymas iš centrinio sandėlio;
 • Konsignacinės prekybos apskaita;
 • Realizacijos ataskaitos;
 • Prekybos statistikos ataskaitos;
 • Jungtis su elektronine parduotuve.

Kompiuterizuota pardavėjo darbo vieta

 • Standartinės darbo su kasa operacijos;
 • Įvairūs atsiskaitymo būdai;
 • PVM sąskaitų-faktūrų spausdinimas;
 • Duomenų su VVS BŪTENT sinchronizavimas ir ataskaitos;
 • Klientų lojalumo programa;
 • Jungtys su įvairiais fiskaliniais blokais ir EKA;
 • Jungtys  su kitomis apskaitos sistemomis (Microsoft Dynamics AX).

Buhalterija

 • Bendrasis žurnalas, apyvartų, analitiniai, valiutiniai žiniaraščiai, didžioji knyga;
 • Kasos knyga, žiniaraščiai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, atskaitingų asmenų avansų apyskaitos;
 • Pajamų/sąnaudų ir kitų buhalterinių sąskaitų automatinis uždarymas, valiutinių likučių perkainavimas;
 • Automatinis valiutų atnaujinimas;
 • Bankų pavedimų eksportas į bankų programas;
 • Pirkėjų pavedimų importas iš banko programų;
 • Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų paskirstymas ir nurašymas;
 • Įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitos;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Finansų konsolidacija;
 • Pakuotės apskaita;
 • Intrastatas;
 • PVM, GPM deklaracijos, elektroninių Sodros ataskaitų formų parengimas .

Personalo valdymas ir darbo užmokestis

Darbo užmokestis gali būti skaičiuojams pagal:

 • Išdirbtą darbo laiką;
 • Pastovius ir vienkartinius priskaitymus  bei išskaitymus;
 • Taikomas mokestines lengvatas;
 • Papildomas pareigas, etatus;
 • Suminę darbo laiko apskaitą.

Sistema leidžia:

 • Formuoti darbo laiko žiniaraščius;
 • Vykdyti nepanaudotų atostogų apskaitą;
 • Vykdyti atostogų rezervo apskaitą;
 • Suskaičiuoti ligos pašalpas, „mamadienius“;
 • Suskaičiuoti alimentų ir vykdomųjų raštų atskaitymus pagal valstybės nustatytą tvarką, prioritetus;
 • Suskaičiuoti papildomus atlyginimų priedus pagal dienos ar valandos įkainius;
 • Atostogas ir atostogų kompensacijas pagal pareigas, etatus;
 • Formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą;
 • Formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimų lapelius;
 • Spausdinti priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. ataskaitas;
 • Formuoti GPM, Sodros ataskaitas;
 • Formuopti grupinius darbo užmokesčio pervedimus į bankus.

Personalo valdymui skirta:

 • Asmenų kortelės;
 • Sudaromos ir spausdinamos darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų pažymėjimai;
 • Sudaromi ir spausdinami personalo valdymo įsakymai;
 • Sudaromi ir spausdinami pranešimai Sodrai, įv. pažymos;
 • Kontroliuojama darbuotojo kvalifikacijos kėlimo eiga, karjera;
 • Kitos personalo valdymo funkcijos.

Ekonominė analizė

 • Horizontali ir vertikali balanso bei pelno/nuostolių ataskaitų analizė;
 • Įmonės ekonominiai rodikliai: pelningums, rentabilumas ir pan.;
 • Įmonės finansiniai rezultatai ir pelno/nuostolių ataskaita pagal veiklos rūšis, kaštų centrus, padalinius, vadybininkus;
 • Biudžetas;
 • Pinigų srautų ataskaitos;
 • Įv. finansų analizės ataskaitos.

Autoūkio apskaita

 • Detali transporto priemonės kortelė;
 • Kiekvienai transporto priemonei priskiriamos kuro normos;
 • Kuro pajamavimas, nurašymas, likučių sekimas;
 • Kuro kortelių, tech. apžiūros, draudimo apskaita;
 • Detali kiekvienos transporto priemonės remonto istorija;
 • Spausdinami transporto priemonių (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapai, kuro žurnalas, vairuotojų ataskaitos, remonto istorijos.

Verslo analitika

Analizei naudojama QlikView programinė įranga suteikia vartotojams galimybę interaktyviai analizuoti kritiškai svarbią verslo informaciją intuityvioje, produktyvioje bei kūrybiškoje aplinkoje:

 • Ekonominiai veiklos rodikliai (apyvarta, marža, bendrasis pelnas);
 • Produktai (Pareto analizė, asortimento analizė, maržos analizė, kaina/savikaina);
 • Sandėliai (TOP sandėliai, apyvartos ir marža);
 • Klientai (Pareto analizė, kliento analizė, apyvarta, pelnas, marža);
 • Klientų atranka (pirko/nepirko, detali dokumento analizė);
 • Palyginimas (per periodą, keli produktai, pardavimai kartu);
 • Kas jeigu? (pardavimo kainos, apyvartos, savikainos keitimas-simuliacija, apyvartos ir bendrojo pelno atžvilgiu).

QlikView yra analitinė aplinka, o ne statinių ataskaitų rinkinys – matomą ekrane ataskaitą galite iš karto transformuoti į dešimtis kitų ataskaitų – be jokio programavimo – tik „pelės“ pagalba.

Skaityti daugiau: čia

Sėkmės istorija

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad, administruojant programinių sprendimų diegimo projektą galėjome pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės ,,BŪTENTA" patirtimi. Jos specialistų teikiamų [...]
Visos sėkmės istorijos

Išaugusiems apskaitos poreikiams rinkitės Būtent VALDYMUI

 • Finansų valdymas
 • Atsargų valdymas
 • Ekonominė analizė
 • Sprendimai, padedantys uždirbti pinigus
Daugiau informacijos