Gamybos valdymas

Sprendime gamybai didžiausias dėmesys skiriamas gamybos planavimui ir valdymui – pagrindinėms ir svarbiausioms gamybinės įmonės veiklos funkcijoms.

Dar viena ypač aktuali gamybos funkcija yra gaminio savikainos skaičiavimas. Ji yra nepamainoma siekiant optimizuoti gamybai reikalingus išteklius ir sąnaudas.

Gamybos valdymas

 • Technologinės kortelės: žaliavos, gamybos etapai, jų trukmė, įkainiai, gaminio ar pusgaminio atvaizdavimas etapuose, įrankiai, prietaisai bei kitos medžiagos ir sąnaudos;
 • Gaminių aprašai  – brėžiniai, išeigų koeficientai, žaliavų pakaitalai ir kt.;
 • Gamybos planavimas pagal užsakymus – partijos Nr., artikulą, užsakymo Nr.;
 • Žaliavų, pusgaminių, įrankių ir kt. resursų poreikio valdymas;
 • Užsakymų būsenų sekimas;
 • Ataskaitos: gaminių savikainos, pagamintos produkcijos, žaliavų poreikio pagamintiems ir/ar užsakytiems gaminiams, pagamintos produkcijos savikainos, gamybos sąnaudų ir kt.

Gamybos apskaitas

 • Technologinės kortelės;
 • Žaliavų poreikis;
 • Žaliavų pakaitalų apskaita;
 • Automatinis žaliavų nurašymas pagal technologines korteles;
 • Nebaigta gamyba;
 • Pagamintos produkcijos apskaita;
 • Broko apskaita;
 • Produkcijos nurašymai reklamai ir kt.
 • Tiesioginių ir netiesioginių gamybos sąnaudų prijungimas prie pagamintos produkcijos žaliavų savikainos pagal įvairius kriterijus;
 • Detali savikainos analizė;
 • Ataskaitos: gaminių savikainos, pagamintos produkcijos, žaliavų poreikio pagamintiems ir/ar užsakytiems gaminiams, pagamintos produkcijos savikainos, gamybos sąnaudų ir kt.

Neserijinei gamybai skirta funkcija – komplektavimas:

 • Technologinės kortelės lankstus naudojimas pagal poreikį;
 • Tiesioginių ir netiesioginių gamybos sąnaudų prijungimas prie žaliavų savikainos pagal įvairius kriterijus ir poreikį;
 • Iškomplektavimas.

Klientų bazės valdymas ir įmonės vidaus komunikavimas

 • Klientų kontaktinės informacijos kaupimas, saugojimas, sisteminimas ir analizavimas;
 • Klientų kreipinių, užsakymų registravimas;
 • Įvairūs darbo kalendoriai;
 • Darbuotojų darbo organizavimas: darbų planavimas, vykdymas, kontrolė;
 • Darbo su klientais istorija;
 • Elektroninis paštas;
 • Elektroninis dokumentų archyvas – klientų pasiūlymai, sutartys ir kiti įmonės dokumentai;
 • Informacinių naujienlaiškių klientams siuntimas, reklaminių kampanijų vykdymas;
 • Vidinės įmonių komunikacijų priemonės: skelbimai, diskusijos.

Skaityti daugiau čia

Prekybos ir atsargų valdymo įrankiai

 • Išankstinės sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, važtaraščiai skirtingomis kalbomis(lietuvių, anglų, rusų);
 • Kainodaros sistema;
 • Pardavimo vadybininkų darbo rezultatų atvaizdavimas;
 • Skolų valdymas;
 • Pinigų srautų planavimas;
 • Barkodų, lipdukų ir etikečių spausdinimas;
 • Atsargų, gaminių atrinkimas duomenų kaupiklių ir barkodų skaitytuvų pagalba;
 • Tiekėjų užsakymų valdymas;
 • Pirkėjų užsakymų surinkimas ir valdymas;
 • Pirkėjų ir tiekėjų užsakymų sinchronizavimas;
 • Kompiuterizuotos pardavėjų darbo vietos;
 • Atsargų valdymas (min/max) atskiruose sandėliuose;
 • Jungtis su sandėlio valdymo programine įranga
 • Nejudančių atsargų ataskaitos;
 • Realizacijos ataskaitos;
 • Prekybos statistikos ataskaitos.

Buhalterija

 • Bendrasis žurnalas, apyvartų, analitiniai, valiutiniai žiniaraščiai, didžioji knyga;
 • Kasos knyga, žiniaraščiai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, atskaitingų asmenų avansų apyskaitos;
 • Pajamų/sąnaudų ir kitų buhalterinių sąskaitų automatinis uždarymas, valiutinių likučių perkainavimas;
 • Automatinis valiutų atnaujinimas;
 • Bankų pavedimų eksportas į bankų programas;
 • Pirkėjų pavedimų importas iš banko programų;
 • Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų paskirstymas ir nurašymas;
 • Įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitos;
 • PVM, GPM deklaracijos, elektroninių Sodros ataskaitų formų parengimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Finansų konsolidacija;
 • Pakuotės apskaita;
 • Intrastatas.

Personalo valdymas ir Darbo užmokestis

Darbo užmokestis gali būti skaičiuojams pagal:

 • Išdirbtą darbo laiką;
 • Pastovius ir vienkartinius priskaitymus  bei išskaitymus;
 • Taikomas mokestines lengvatas;
 • Papildomas pareigas, etatus;
 • Suminę darbo laiko apskaitą.

Sistema leidžia:

 • Formuoti darbo laiko žiniaraščius;
 • Vykdyti nepanaudotų atostogų apskaitą;
 • Vykdyti atostogų rezervo apskaitą;
 • Suskaičiuoti ligos pašalpas, „mamadienius“;
 • Suskaičiuoti alimentų ir vykdomųjų raštų atskaitymus pagal valstybės nustatytą tvarką, prioritetus;
 • Suskaičiuoti papildomus atlyginimų priedus pagal dienos ar valandos įkainius;
 • Atostogas ir atostogų kompensacijas pagal pareigas, etatus;
 • Formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą;
 • Formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimų lapelius;
 • Spausdinti priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. ataskaitas;
 • Formuoti GPM, Sodros ataskaitas;
 • Formuopti grupinius darbo užmokesčio pervedimus į bankus.

            Personalo valdymui skirta:

 • Asmenų kortelės;
 • Sudaromos ir spausdinamos darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų pažymėjimai;
 • Sudaromi ir spausdinami personalo valdymo įsakymai;
 • Sudaromi ir spausdinami pranešimai Sodrai, įv. pažymos;
 • Kontroliuojama darbuotojo kvalifikacijos kėlimo eiga, karjera;
 • Kitos personalo valdymo funkcijos.

Ekonominė analizė

 • Horizontali ir vertikali balanso bei pelno/nuostolių ataskaitų analizė;
 • Įmonės ekonominiai rodikliai: pelningums, rentabilumas ir pan.;
 • Įmonės finansiniai rezultatai ir pelno/nuostolių ataskaita pagal veiklos rūšis, kaštų centrus, padalinius, vadybininkus;
 • Biudžetas;
 • Pinigų srautų ataskaitos;
 • Įv. finansų analizės ataskaitos.

Autoūkio apskaita

 • Detali transporto priemonės kortelė;
 • Kiekvienai transporto priemonei priskiriamos kuro normos;
 • Kuro pajamavimas, nurašymas, likučių sekimas;
 • Kuro kortelių, tech. apžiūros, draudimo apskaita;
 • Detali kiekvienos transporto priemonės remonto istorija;
 • Spausdinami transporto priemonių (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapai, kuro žurnalas, vairuotojų ataskaitos, remonto istorijos.

Verslo analitika

Analizei naudojama QlikView programinė įranga suteikia vartotojams galimybę interaktyviai analizuoti kritiškai svarbią verslo informaciją intuityvioje, produktyvioje bei kūrybiškoje aplinkoje:

 • Ekonominiai veiklos rodikliai (apyvarta, marža, bendrasis pelnas);
 • Produktai (Pareto analizė, asortimento analizė, maržos analizė, kaina/savikaina);
 • Sandėliai (TOP sandėliai, apyvartos ir marža);
 • Klientai (Pareto analizė, kliento analizė, apyvarta, pelnas, marža);
 • Klientų atranka (pirko/nepirko, detali dokumento analizė);
 • Palyginimas (per periodą, keli produktai, pardavimai kartu);
 • Kas jeigu? (pardavimo kainos, apyvartos, savikainos keitimas-simuliacija, apyvartos ir bendrojo pelno atžvilgiu).

QlikView yra analitinė aplinka, o ne statinių ataskaitų rinkinys – matomą ekrane ataskaitą galite iš karto transformuoti į dešimtis kitų ataskaitų – be jokio programavimo – tik „pelės“ pagalba.

              Skaityti daugiau čia

Sėkmės istorija

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad, administruojant programinių sprendimų diegimo projektą galėjome pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės ,,BŪTENTA" patirtimi. Jos specialistų teikiamų [...]
Visos sėkmės istorijos

Išaugusiems apskaitos poreikiams rinkitės Būtent VALDYMUI

 • Finansų valdymas
 • Atsargų valdymas
 • Ekonominė analizė
 • Sprendimai, padedantys uždirbti pinigus
Daugiau informacijos