Didmeninė Prekyba

Didmeninei prekybai skirtas sprendimas padės valdyti visas tokio tipo įmonei būtinas funkcijas: nuo automatinio duomenų surinkimo pajamuojant prekes iki sandėlių valdymo.

Šis sprendimas apima ne tik tiesiogines, išskirtinai tik didmeninei prekybai būtinas funkcijas, bet ir tokius universalius elementus kaip verslo analitika, buhalterija ar santykių su klientais valdymas (CRM).

CRM - klientų bazės valdymas ir įmonės vidaus komunikavimas

 • Klientų kontaktinės informacijos kaupimas, saugojimas, sisteminimas ir analizavimas;
 • Klientų kreipinių registravimas;
 • Įvairūs darbo kalendoriai;
 • Vadybininkų darbo organizavimas: darbų planavimas, vykdymas, kontrolė;
 • Vadybininkų darbo su klientais istorija;
 • Elektroninis paštas;
 • Elektroninis dokumentų archyvas – klientų pasiūlymai, sutartys ir kiti įmonės dokumentai;
 • Informacinių naujienlaiškių klientams siuntimas, reklaminių kampanijų vykdymas;
 • Vidinės įmonių komunikacijų priemonės: skelbimai, diskusijos.

Skaityti daugiau: čia

Prekybos ir atsargų valdymo įrankiai

 • Išankstinės sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, važtaraščiai skirtingomis kalbomis(lietuvių, anglų, rusų);
 • Kainodaros sistema;
 • Klientų lojalumo valdymo sistema;
 • Pardavimo vadybininkų darbo rezultatų atvaizdavimas;
 • Skolų valdymas;
 • Pinigų srautų planavimas;
 • Barkodų, lipdukų ir etikečių spausdinimas;
 • Prekių atrinkimas pagal klientų užsakymus duomenų kaupiklių ir barkodų skaitytuvų pagalba;
 • Tiekėjų užsakymų valdymas;
 • Pirkėjų užsakymų surinkimas ir valdymas;
 • Pirkėjų ir tiekėjų užsakymų sinchronizavimas;
 • Kompiuterizuotos pardavėjų darbo vietos;
 • Nejudančių prekių ataskaitos;
 • Atsargų valdymas (min/max) atskiruose sandėliuose;
 • Konsignacinės prekybos apskaita
 • Jungtis su sandėlio valdymo programine įranga
 • Nejudančių prekių ataskaitos;
 • Realizacijos ataskaitos;
 • Prekybos statistikos ataskaitos.

Elektroninė komercija

 • Dinaminės kainos – išorinių teikėjų kainodaros formavimas, nuolaida prekių grupėms , nuolaida klientų grupėms, individualios nuolaidos, akcijos ir pan.;
 • Santykių su klientais valdymas – klientų finansų ir kontaktinė informacija, pristatymo būdai, priskirtos kainos, veiksmų istorija, užsakymo kopijos siuntimas el. laišku ir pan.;
 • Funkcionalumo personalizavimas klientui – individualūs filtrai ir peržiūros galimybės, priskirti sandėliai ir nuolaidų grupes, trumpiausio pristatymo laiko pasirinkimas ir pan.;
 • Užsakymų ir prekių valdymas – individualios kainos, užsakymų statusas, prekių kiekių stebėjimas ir valdymas, klientų kredito limitai,  prekių analogai, užsakymų siuntimas į verslo valdymo sistemą ir pan.; Automatiniai pranešimai api užsakymų statuso ir veiksmų pokyčius.
 • Reklaminių banerių, informacinių- reklaminių pranešimų valdymas.

                     Skaityti daugiau: čia

Buhalterija

 • Bendrasis žurnalas, apyvartų, analitiniai, valiutiniai žiniaraščiai, didžioji knyga;
 • Kasos knyga, žiniaraščiai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, atskaitingų asmenų avansų apyskaitos;
 • Pajamų/sąnaudų ir kitų buhalterinių sąskaitų automatinis uždarymas, valiutinių likučių perkainavimas;
 • Automatinis valiutų atnaujinimas;
 • Bankų pavedimų eksportas į bankų programas;
 • Pirkėjų pavedimų importas iš banko programų;
 • Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų paskirstymas ir nurašymas;
 • Įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitos;
 • PVM, GPM deklaracijos, elektroninių Sodros ataskaitų formų parengimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Finansų konsolidacija;
 • Pakuotės apskaita;
 • Intrastatas.

Personalo valdymas ir darbo užmokestis

Darbo užmokestis gali būti skaičiuojams pagal:

 • Išdirbtą darbo laiką;
 • Pastovius ir vienkartinius priskaitymus  bei išskaitymus;
 • Taikomas mokestines lengvatas;
 • Papildomas pareigas, etatus;
 • Suminę darbo laiko apskaitą.

           Sistema leidžia:

 • Formuoti darbo laiko žiniaraščius;
 • Vykdyti nepanaudotų atostogų apskaitą;
 • Vykdyti atostogų rezervo apskaitą;
 • Suskaičiuoti ligos pašalpas, „mamadienius“;
 • Suskaičiuoti alimentų ir vykdomųjų raštų atskaitymus pagal valstybės nustatytą tvarką, prioritetus;
 • Suskaičiuoti papildomus atlyginimų priedus pagal dienos ar valandos įkainius;
 • Atostogas ir atostogų kompensacijas pagal pareigas, etatus;
 • Formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą;
 • Formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimų lapelius;
 • Spausdinti priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. ataskaitas;
 • Formuoti GPM, Sodros ataskaitas;
 • Formuopti grupinius darbo užmokesčio pervedimus į bankus.

Personalo valdymui skirta:

 • Asmenų kortelės;
 • Sudaromos ir spausdinamos darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų pažymėjimai;
 • Sudaromi ir spausdinami personalo valdymo įsakymai;
 • Sudaromi ir spausdinami pranešimai Sodrai, įv. pažymos;
 • Kontroliuojama darbuotojo kvalifikacijos kėlimo eiga, karjera;
 • Kitos personalo valdymo funkcijos.

Ekonominė analizė

 • Horizontali ir vertikali balanso bei pelno/nuostolių ataskaitų analizė;
 • Įmonės ekonominiai rodikliai: pelningums, rentabilumas ir pan.;
 • Įmonės finansiniai rezultatai ir pelno/nuostolių ataskaita pagal veiklos rūšis, kaštų centrus, padalinius, vadybininkus;
 • Biudžetas;
 • Pinigų srautų ataskaitos;
 • Įv. finansų analizės ataskaitos.

Autoūkio apskaita

 • Detali transporto priemonės kortelė;
 • Kiekvienai transporto priemonei priskiriamos kuro normos;
 • Kuro pajamavimas, nurašymas, likučių sekimas;
 • Kuro kortelių, tech. apžiūros, draudimo apskaita;
 • Detali kiekvienos transporto priemonės remonto istorija;
 • Spausdinami transporto priemonių (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapai, kuro žurnalas, vairuotojų ataskaitos, remonto istorijos.

Verslo analitika

Analizei naudojama QlikView programinė įranga suteikia vartotojams galimybę interaktyviai analizuoti kritiškai svarbią verslo informaciją intuityvioje, produktyvioje bei kūrybiškoje aplinkoje:

 • Ekonominiai veiklos rodikliai (apyvarta, marža, bendrasis pelnas);
 • Produktai (Pareto analizė, asortimento analizė, maržos analizė, kaina/savikaina);
 • Sandėliai (TOP sandėliai, apyvartos ir marža);
 • Klientai (Pareto analizė, kliento analizė, apyvarta, pelnas, marža);
 • Klientų atranka (pirko/nepirko, detali dokumento analizė);
 • Palyginimas (per periodą, keli produktai, pardavimai kartu);
 • Kas jeigu? (pardavimo kainos, apyvartos, savikainos keitimas-simuliacija, apyvartos ir bendrojo pelno atžvilgiu).

QlikView yra analitinė aplinka, o ne statinių ataskaitų rinkinys – matomą ekrane ataskaitą galite iš karto transformuoti į dešimtis kitų ataskaitų – be jokio programavimo – tik „pelės“ pagalba.

            Skaityti daugiau: čia

Sėkmės istorija

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad, administruojant programinių sprendimų diegimo projektą galėjome pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės ,,BŪTENTA" patirtimi. Jos specialistų teikiamų [...]
Visos sėkmės istorijos

Išaugusiems apskaitos poreikiams rinkitės Būtent VALDYMUI

 • Finansų valdymas
 • Atsargų valdymas
 • Ekonominė analizė
 • Sprendimai, padedantys uždirbti pinigus
Daugiau informacijos