Paslaugoms

Sprendimas yra taikomas bendrovėms, teikiančioms periodines ir vienkartines paslaugas: ryšio (interneto, telekomunikacijų, kabelinės televizijos), valymo, liftų priežiūros, aplinkos tvarkymo ir kitas panašias paslaugas.

Šis sprendimas tinka ir įmonėms, užsiimančioms projektine veikla: statybos organizacijoms, architektams ir konstruktoriams, konsultantams. Sprendimas tinkamas ir autoserviso darbui organizuoti.

Klientų bazės valdymas ir įmonės vidaus komunikavimas

 • Klientų kontaktinės informacijos kaupimas, saugojimas, sisteminimas ir analizavimas;
 • Klientų kreipinių registravimas;
 • Įvairūs darbo, resursų užimtumo kalendoriai;
 • Darbuotojų darbo organizavimas: darbų planavimas, vykdymas, kontrolė;
 • Darbo su klientais istorija;
 • Elektroninis paštas;
 • Elektroninis dokumentų archyvas – klientų pasiūlymai, sutartys ir kiti įmonės dokumentai;
 • Informacinių naujienlaiškių klientams siuntimas, reklaminių kampanijų vykdymas;
 • Vidinės įmonių komunikacijų priemonės: skelbimai, diskusijos.

Skaityti daugiau čia

Atsargų ir prekybos valdymo įrankiai

 • Tiekėjų užsakymų valdymas;
 • Atsargų valdymas sandėliuose, objektuose;
 • Konsignacinės prekybos apskaita;
 • Inventoriaus, įrankių valdymas ir apskaita;
 • Sąmatos;
 • Pinigų srautų planavimas;
 • Automatinis sąskaitų – faktūrų generavimas, siuntimas el. paštu;
 • Skolų valdymas.

Buhalterija

 • Bendrasis žurnalas, apyvartų, analitiniai, valiutiniai žiniaraščiai, didžioji knyga;
 • Kasos knyga, žiniaraščiai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai, atskaitingų asmenų avansų apyskaitos;
 • Pajamų/sąnaudų ir kitų buhalterinių sąskaitų automatinis uždarymas, valiutinių likučių perkainavimas;
 • Automatinis valiutų atnaujinimas;
 • Bankų pavedimų eksportas į bankų programas;
 • Pirkėjų pavedimų importas iš banko programų;
 • Automatinis ateinančių laikotarpių sąnaudų paskirstymas ir nurašymas;
 • Įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitos;
 • PVM, GPM deklaracijos, elektroninių Sodros ataskaitų formų parengimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Finansų konsolidacija.

Personalo valdymas ir Darbo užmokestis

Darbo užmokestis gali būti skaičiuojams pagal:

 • Išdirbtą darbo laiką;
 • Pastovius ir vienkartinius priskaitymus  bei išskaitymus;
 • Taikomas mokestines lengvatas;
 • Papildomas pareigas, etatus;
 • Suminę darbo laiko apskaitą.

Sistema leidžia:

 • Formuoti darbo laiko žiniaraščius;
 • Vykdyti nepanaudotų atostogų apskaitą;
 • Vykdyti atostogų rezervo apskaitą;
 • Suskaičiuoti ligos pašalpas, „mamadienius“;
 • Suskaičiuoti alimentų ir vykdomųjų raštų atskaitymus pagal valstybės nustatytą tvarką, prioritetus;
 • Suskaičiuoti papildomus atlyginimų priedus pagal dienos ar valandos įkainius;
 • Atostogas ir atostogų kompensacijas pagal pareigas, etatus;
 • Formuoti finansines operacijas į bendrąjį žurnalą;
 • Formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius, atlyginimų lapelius;
 • Spausdinti priskaitymų – išskaitymų suvestines ir kt. ataskaitas;
 • Formuoti GPM, Sodros ataskaitas;
 • Formuopti grupinius darbo užmokesčio pervedimus į bankus.

               Personalo valdymui skirta:

 • Asmenų kortelės;
 • Sudaromos ir spausdinamos darbo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų pažymėjimai;
 • Sudaromi ir spausdinami personalo valdymo įsakymai;
 • Sudaromi ir spausdinami pranešimai Sodrai, įv. pažymos;
 • Kontroliuojama darbuotojo kvalifikacijos kėlimo eiga, karjera;
 • Kitos personalo valdymo funkcijos.

Ekonominė analizė

 • Horizontali ir vertikali balanso bei pelno/nuostolių ataskaitų analizė;
 • Įmonės ekonominiai rodikliai: pelningums, rentabilumas ir pan.;
 • Įmonės finansiniai rezultatai ir pelno/nuostolių ataskaita pagal veiklos rūšis, kaštų centrus, padalinius, vadybininkus;
 • Biudžetas;
 • Pinigų srautų ataskaitos;
 • Įv. finansų analizės ataskaitos.

Autoūkio apskaita

 • Detali transporto priemonės kortelė;
 • Kiekvienai transporto priemonei priskiriamos kuro normos;
 • Kuro pajamavimas, nurašymas, likučių sekimas;
 • Kuro kortelių, tech. apžiūros, draudimo apskaita;
 • Detali kiekvienos transporto priemonės remonto istorija;
 • Spausdinami transporto priemonių (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapai, kuro žurnalas, vairuotojų ataskaitos, remonto istorijos.

Verslo analitika

Analizei naudojama QlikView programinė įranga suteikia vartotojams galimybę interaktyviai analizuoti kritiškai svarbią verslo informaciją intuityvioje, produktyvioje bei kūrybiškoje aplinkoje:

 • Ekonominiai veiklos rodikliai (apyvarta, marža, bendrasis pelnas);
 • Klientai (Pareto analizė, kliento analizė, apyvarta, pelnas, marža);
 • Klientų atranka (pirko/nepirko, detali dokumentų analizė);
 • Kitos aktualios ataskaitos.

QlikView yra analitinė aplinka, o ne statinių ataskaitų rinkinys – matomą ekrane ataskaitą galite iš karto transformuoti į dešimtis kitų ataskaitų – be jokio programavimo – tik „pelės“ pagalba.

Skaityti daugiau čia

 

 

Sėkmės istorija

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad, administruojant programinių sprendimų diegimo projektą galėjome pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės ,,BŪTENTA" patirtimi. Jos specialistų teikiamų [...]
Visos sėkmės istorijos

Išaugusiems apskaitos poreikiams rinkitės Būtent VALDYMUI

 • Finansų valdymas
 • Atsargų valdymas
 • Ekonominė analizė
 • Sprendimai, padedantys uždirbti pinigus
Daugiau informacijos